47% nhân viên hiện nay tại Mỹ sẽ được thay thế bằng robot?

Khoa học vui, tin khoa học

khoa học, tin tức khoa học