Công nghệ cộng hưởng từ thay thế kỹ thuật chẩn đoán tim bằng ống dẫn