Lần đầu tiên chụp ảnh phân tử trong phản ứng hóa học

Khoa học vui, tin khoa học

khoa học, tin tức khoa học