Màn hình cảm ứng biết phân biệt các bộ phận của tay