NASA nói một thiên thạch khổng lồ sẽ bay sượt qua Trái Đất trong 48 giờ tới