Những người bị tiểu đường loại 1 có thể bỏ việc tiêm insulin vì nghiên cứu này

Khoa học vui, tin khoa học

khoa học, tin tức khoa học