Phần mềm dự đoán số phận mọi sự sống trên Trái đất