Phát minh Robot mới với làn da nhân tạo có khả năng phát triển giao tiếp với con người