Protein điều khiển quá trình sinh sôi của vi khuẩn: tương lai của thuốc kháng sinh mới