Sắp phóng tàu vũ trụ giúp kiểm chứng giả thuyết của Einstein