Thông điệp đầu tiên phát đi trên Internet là gì?

Khoa học vui, tin khoa học

khoa học, tin tức khoa học