Từ "soái ca" thực sự có nghĩa là gì?

Khoa học vui, tin khoa học

khoa học, tin tức khoa học