Vì sao có quy định không được hút thuốc ở trên máy bay?