Video: Nhật thực toàn phần có thể gây mất điện diện rộng ở Mỹ

  • 0

Nhật thực xảy ra khi Mặt Trăng đi qua giữa Trái Đất và Mặt Trời và quan sát từ Trái Đất, lúc đó Mặt Trăng che khuất hoàn toàn hay một phần Mặt Trời.

Mô phỏng hiện tượng nhật thực toàn phần diễn ra ở Mỹ vào ngày 21/8.
Mô phỏng hiện tượng nhật thực toàn phần diễn ra ở Mỹ vào ngày 21/8.

Nhật thực toàn phần xảy ra khi đĩa tối của Mặt Trăng che khuất hoàn toàn Mặt Trời, cho phép quan sát được vầng hào quang bao quanh Mặt Trời hay vành nhật hoa bằng mắt với dụng cụ bảo vệ. Trong thời gian xảy ra bất kỳ một lần nhật thực nào, chỉ có thể quan sát thấy nhật thực toàn phần từ một dải hẹp trên bề mặt Trái Đất.

Khoảng 7 triệu hộ gia đình ở Mỹ có thể rơi vào cảnh mất điện trong thời gian diễn ra nhật thực toàn phần vào hôm 21/8.

Khoa học vui, tin khoa học

khoa học, tin tức khoa học